Vă anunț cu bucurie
Că astăzi vom face o călătorie
Vom călători cu mare zor
În lumea minunată a formelor